udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Organizacijski ustroj udruge Angelus

Sukladno Statutu udruge Angelus najviši organ udruge je Skupština udruge. Skupštinu čine svi redoviti članovi udruge s tim da skupštinskom zasjedanju mogu nazočiti i svi ostali članovi udruge ali ne mogu sudjelovati u odlučivanju po pitanjima propisanim Statutom udruge. 

Upravni odbor udruge je izvršno tijelo udruge i čini ga 5 članova udruge. Za članove Upravnog odbora biraju se roditelji, redoviti članovi udruge. Više o članovima Upravnog odbora ovdje.

Predsjednik udruge zastupa i predstavlja Udrugu, a ujedno je i na čelu Upravnog odbora udruge. Predsjednik udruge se bira iz reda redovitih članova udruge.

Po Statut kao organ udruge još je definiran i Tajnika udruge. Tajnik koordinira rad svih organa Udruge, vrši administrativno - tehničke poslove udruge.

 

ČLANSTVO

Udruga je organizirana u 4 grupe članstva gdje svaka skupina ima svoja prava ali i obveze.

Redoviti članovi - su oni koji dolaze iz uže obitelji koja ima dijete s posebnim potrebama. Redoviti članovi su punopravni i iz njihovih redova biraju se organi udruge kako je predvišeno Statutom.

Članovi prijatelju - svi ostali članovi udruge koji su potpisali pristipnuci i uplatili članarini. Članovi prijatelji su građani koji su izrazili želju da na bilo koji način pomognu udruzi. Članovi prijatelji sudjeluju u radu Skupštine i konstruktivno djeluju na ukupan boljitak udruge, ali se iz njihovih redova ne mogu birati predstavnici u organe upravljanja udrugom.

Nominalni članovi - su djeca s posebnim potrebama. Po statutu udruge se evidentiraju kao članovi prvenstveno što zbog njih udruga i postoji.

Počasni članovi - su osobekoje su na bilo koji način u većoj mjeri pomogli rad udruge. Počasni članovi ne popunjavaju pristupnicu nego ih Upravni odbor imenuje na temelju njihovih zasluga.