udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Naša vizija

Samim time što djeca s posebnim potrebama ne mogu neke stvari jednako uraditi kao druge osobe ne treba ih smatrati drukčijim. Težimo ka društvu jednakih prava za svu djecu bez obzira na njihove psihomotoričke sposobnosti ili bilo kakve posebne potrebe.

Podudarno sa stavovima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom djeci s poteškoćama u razvoju i invalidnoj djeci treba osigurati pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo. Naša Udruga ima viziju djeci osigurati puno uključivanje u zajednicu pri tome osiguravši im prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pravo na rehabilitaciju, po mogućnosti i zapošljavanje uz poticanje svih aktivnosti koje će djeci osigurati kulturni i duhovni napredak uz jednakopravni status u društvu.